Our offices

Bắc Ninh

Văn phòng / Office

Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại

0965.221.222
info@xuanlai.com

Bắc Ninh

Xưởng sản xuất/ Factory

Xuân Lai, Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh

Điện thoại

0222.3506.999
info@xuanlai.com

    Xuan Lai Solution Joint Stock company

    Area 10, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Viet Nam
    Hotline : 0965.221.222
    TAX Code : 0104778161
    Zip Code : 16000