Công ty Xuân Lai chuyên sản xuất Mũ con sâu vải không dệt dùng trong môi trường phòng sạch, thí nghiệm, phòng mổ, công ty sản xuất linh kiện điện tử, thực phẩm.