Công ty Xuân Lai chuyên cung cấp nguyên liệu vải, vải hoạt tính, vải khẩu trang 3D, vải khẩu trang y tế cho các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế