Danh sách 24 DN sản xuất khẩu trang y tế chống dịch nCoV

Bộ Y tế vừa công bố Danh sách các công ty sản xuất khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch nCoV.

Stt

Công ty

Tỉnh

Năng lực sản xuất (chiếc/ngày)

Số lượng tồn kho

Liên hệ

Khẩu trang N95 (hoặc tương đương)
1 Công ty TNHH NTI VINA Bình Dương

40.000

0

Ông Phạm Anh Tuấn -0913732180
2 Công ty Cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế TP. Hồ Chí Minh

42.000

0

Bà Vũ Thị Vân Khánh – 0909244296
Khẩu trang y tế 3, 4 lớp
1 Công ty cổ phần Tanaphar TP. Hà Nội

20.000

0

Ông Đào Đình Khoa – 0913230491
2 Công ty CPDP và TBYT An Phú TP. Hà Nội

20.000

0

Ông Trần Đình Thăng –

0903480868

3 Công ty Cổ phần Công nghệ và Vật tư y tếECOMEDI TP. Hà Nội

25.000

0

Ông Nguyễn Trung Hiếu – 0932714666
4 Công ty Cổ phần dược phẩm Đại Uy TP. Hà Nội

50.000

25.000

Ông Lê Xuân Hiền –

0982207255/

0982290109

5 Công tyTNHHDược phẩm Thiên Ân Bắc Ninh

100.000

500.000

Ông Ngô Trọng Đức –

0912816097

6 Công ty TNHH Lợi Thành Bắc Ninh

50,000

0

Ông Dương Danh Trọng – 0913259386
7 Công ty TNHH Duy Ngọc Bắc Ninh Bắc Ninh

37.500

187.500

Ông Lê Đình Diện –

0977131541

8 Công ty Cổ phần giải pháp Xuân Lai Bắc Ninh

50.000

100.000

Ông Lê Văn Sơn –

0965221222

9 Công ty Cổ phần Vật tư và TBYT Mentco Đà Nẵng

5.000

1.000

Ông Nguyễn Minh Quang – 0914080999
10 Tổng công ty Cổ phần y tế Danameco Đà Nẵng

95.000

0

Bà Huỳnh Thị Li Li – 0901984499
11 Công ty TNHH NTIVINA Bình Dương

800.000

0

Ông Phạm Anh Tuấn –

0913732180

12 Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bảo Thạch Bình Dương

100.000

1.152.500(gồm cả 2 lớp, 3 lớp, than hoạt tính)

Ông Nguyễn Văn Ninh –

0919049626

13 CôngtyTNHH dược phẩm Hoàng An Bình Dương

20.000

40.000

ÔngNguyễnĐình Thụy –

0932768679

14 Công ty TNHHTTBYTThời Thanh Bình TP. Hồ Chí Minh

150.000

0

Bà Nguyễn Bảo Hương – 0903607656
15 Công ty TNHH Tập đoàn Phú Bảo TP. Hồ Chí Minh

180.000

0

Ông Ngô Đức Trung – 0918681198
16 Công ty Cổ phầnLIWORWCO TP. Hồ Chí Minh

150.000

200.000

Ông Nông Tiến Liêm –

0915465559

17 Công ty TNBH IGG Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

30.000

0

Ông Lê Xuân Hoài –

0909738636

18 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đỉnh Hưng Phát TP. Hồ Chí Minh

60.000

0

Ông Lê Thế Hải –

0917555588

19 Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất- Thương mại Gia Bảo Phương TP. Hồ Chí Minh

75.000

0

Ông Quách Ngô Gia Bảo – 0913602020
20 Công ty TNHH Sản xuất Dụng cụ y tế Đông Pha TP. Hồ Chí Minh

40.000

0

Ông Lê Tuấn Quốc – 0909334347
21 Công ty TNHH TTB Y tế Đăng Khang TP. Hồ Chí Minh

25.000

30.000

Ông Đặng Phan Giang –

0944838737

22 CôngtyTNHH SXTM và Thiết bị Minh An TP. Hồ Chí Minh

25.000

0

Ông Lê Bá Hưng –

0916877638

Cũng tại Công văn, Bộ cho biết đã có yêu cầu các đơn vị sản xuất sớm ổn định, tăng cường sản xuất và hỗ trợ tìm nguồn nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch bệnh./.